Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

SỜ GÁY...“ÔNG ANH”?

Phạm Quý Ngọ Trung ương…sờ gáy!
Mật báo tin đã thấy rành rành
Năm trăm nghìn(*) cúng “ông anh”
Để được “anh” bảo…chuồn nhanh cho rồi!
Vở diễn đã đến hồi gay cấn
Kịch tính cao tới tận bây giờ
Đạo diễn không thể làm ngơ
Lớp lang dàn dựng đành chờ hồi sau
Mất Thứ trưởng dù đau hơn…hoạn
Tướng Công an là…bạn của dân
Cắt khối u vốn rất cần
Để cứu thân thể thoát dần hiểm nguy
Ban Nội Chính nghĩ suy thật đúng
Tội lẫn người đều trúng còn gì
Đình chỉ Thượng Tướng ngay đi
Điều tra nhanh chóng chớ trì trệ lâu!
Đừng có hỏi một câu...chứng cớ?
Đấy chứ đâu! việc đó rành rành!
Tin mật chỉ có “ông anh”
Dương Chí Dũng chẳng tự mình…bịa ra!
Chứng minh chế độ ta ưu việt
Luật pháp không phân biệt…Quan to
Toàn dân nhiệt liệt hoan hô
Làm như lời nói đang chờ hồi sau!


L.T.H.