Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

HỎI ÔNG CHỦ TỊCH. Thơ. Lê Trường Hưởng

Bấm vào đây để xem "Phố Trung Quốc" ở Ninh Bình
Bấm vào đây để xem "Đông Đô đại phố dành cho người Hoa ở Bình Dương


Những hàng quán dành cho người Trung Quốc đua nhau mọc lên
                                Ảnh: Cường Trung


HỎI ÔNG CHỦ TỊCHHỏi ông Chủ tịch Ninh Bình

Sao Tàu cửu vạn lại thành…”Chuyên gia”?

Luật Lao Động đã đề ra:

Lao động đơn giản quyết là không thuê

Ông đã phù phép tài ghê

Để họ thả...Rắn tràn về nước ta

Ông muốn cho nó…cắn Gà?

Nghìn năm trăm vị “chuyên ra” đã vào

Họ vô Văn Hóa làm sao

Sinh hoạt nhếch nhác, ồn ào phố đông

Quê người mà cứ như không

Ngang nhiên đùa bỡn…tồng ngồng đuổi nhau!

Cảnh giác ông để quên đâu?

Tấm gương Trọng Thủy, Mỵ Châu có lường?

Luật pháp chính ông coi thường

Người dân ông quản biết đường nào đây?

Biển Đông đang nóng từng ngày

Bè lũ Bành trướng đang gây hấn mình

Cho người rải khắp để rình

Khi có chiến sự sẽ thành  nội công

Xảy chuyện một phần tại ông!

Mau chóng giải quyết cho xong vụ này

Mời họ về nước họ ngay

Nếu cứ lần lữa sẽ rày rà to

Không làm được, ông…xuống cho

Để Chủ Tịch khác sẽ lo việc này!

L.T.H.

http://www.ninhbinh.gov.vn/image/image_gallery?uuid=5484ad65-5243-496d-ba01-6e207ae4956b&groupId=10136&t=1259917861428                    
                     
UBND thành phố Ninh Bình