Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

NÁT BƯƠM...HÀ NỘI ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Quy hoạch băm nát Hà Nội

NÁT BƯƠM…HÀ NỘI !

Quy hoạch do ai chỉ đạo đây?
“Xếp” nào duyệt bản cuối cùng này?
Chia “lô” cao ốc ken san sát
Phân “mảnh” chung cư mọc quá dày
Cơ sở hạ tầng…chui đất ngủ
Nhà trường bệnh viện…chạy xa bay
Nát bươm Hà Nội như…tương chợ
Dũng cảm nhận sai sửa lại ngay!

L.T.H.