Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG VNWEBLOGS. Thơ. Lê Trường Hưởng


Ét min(Admin) hẹn đến thứ Ba
Cộng đồng lại trở về nhà thật vui
Máy chủ mới đã có rồi
Đàng hoàng, to đẹp hơn mười lần xưa
Dữ liệu đã phục hồi chưa?
Những phần bị mất có…vừa vừa không?
Gặp tai hoạ thật buồn lòng
Sân chơi Văn Hoá chỉ mong yên bình
Mà Hắc cơ(Hacker) phá tan tành
Bao nhiêu công sức bỗng thành trắng tay
Đợi chờ đã bấy nhiêu ngày
Trong người cứ thấy ngất ngây, mất hồn
May nhà dự trữ vẫn còn
Tạm lánh, khắc khoải bồn chồn ngóng trông
Hôm nay thứ Tư chưa xong
Nhủ thầm ráng đợi…chỉ trong tuần này
Mong ai tài giỏi ra tay
Tạo được tường lửa ở ngay Blogs mình
Bảo vệ vững chắc như thành
Hacker khiếp vía phải đành rút lui
Vi en oép blốc(Vnweblogs) ta ơi
Tài năng tin học đâu rồi? cứu nguy!

Thứ Tư 17/11/2010
L.T.H.