Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

GIÀNH LẠI...VỈA HÈ ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Sau Sài Gòn Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ
GIÀNH LẠI…VỈA HÈ !
( Bát vĩ vận “ương” )

Dạo phố phải đi tránh…xuống đường!
Vỉa hè “trụ sở” của…tư thương
Sau lưng đã có Phường…nhân nhượng
Trước mặt sẵn sàng Gấu…đảm đương
Chầy bửa chiếm luôn không thấy hướng ?
Nhập nhằng đoạt mãi chẳng sao lường ?
Ra quân giành lại nghe mà sướng!
Trật tự vãn hồi với kỷ cương !

L.T.H.