Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

TÍNH CUA TRONG LỖ. Thơ. Lê Trường HưởngChú Bờm ra ruộng nuôi…Cua
Bao nhiêu thả cũng không vừa lỗ sâu
Nuôi mãi chẳng thấy Cua đâu
Dân làng to, nhỏ kháo nhau cùng cười
Bảo rằng:
- Này chú Bờm ơi!
Vốn liếng chắc sẽ đi đời nhà ma!
Chẳng thấy Cua sinh thêm ra
Bị chết, hay bị người ta bắt rồi?

Bàng hoàng, Bờm đứng sững người
Trấn tĩnh một lát, thế rồi nói to:

- Các người hãy chớ có lo!
Đến đây tôi sẽ chỉ cho xem này:
Bao nhiêu là lỗ Cua đây
Hai con một lỗ, có ngay một đàn
Mất đi đâu? chỉ nói oan!...

Dân làng:
- Nhưng chỉ thấy toàn…lỗ không!

Bờm rằng:
- Ở giữa cánh đồng
Cua ẩn trong lỗ còn trông thấy gì?
Mùa này đến, mùa khác đi
Đàn đàn, lũ lũ tức thì sinh sôi
Cua chắc chắn trong đó rồi
Chờ người đến hỏi, bán thôi, thu tiền!
Chẳng mất, lại lãi, đừng quên
Chưa chi mà đã ầm lên thế này!

Dân làng:
- Bờm nói thật hay!

Bảo nhau về hết đợi ngày…Cua ra!

L.T.H.