Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

CÓ ”BÁC” DẪN ĐƯỜNG…Thơ. Lê Trường Hưởng

Những phát biểu thẳng thắn của Tổng Bí thư về tham nhũng
CÓ ”BÁC” DẪN ĐƯỜNG…


Có “Bác” dẫn đường bất cứ đâu

Lỗ kim thành…rộng lọt qua mau

Thay đen túi lớn thay sao chóng

Đổi trắng bịch to đổi chẳng lâu

Xã hội đồng tiền bầy trước mặt

Luân thường đạo lý khuất đằng sau

Hình Người đã bị làm hoen ố

“Học tập…” chiêng khua một tiếng: đau!


L.T.H.