Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

NGÀY 30 THÁNG 4. Thơ. Lê Trường Hưởng

 NGÀY 30 THÁNG 4!


Đồng bào hải ngoại than “Ngày quốc hận”
Người cả tin gọi “Chiến thắng!” ( ai đây? )
Một mẹ, anh em như thể chân tay
Sao nỡ tương tàn nồi da nấu thịt?
Thay tiếng yêu là đạn bom gầm rít
Ly tán tha hương, cửa nát nhà tan
Thù oán dâng cao, uất hận ngập tràn
Bốn mốt năm vẫn “bên Ta, phía Ngụy”!
Bắt tay được kẻ thù xưa-nước Mỹ
Mà anh em lại giữ mãi đối đầu?
Bạn và thù đã phân biệt được đâu
Mềm dẻo-ươn hèn?, quy hàng-khôn khéo?
Rước Cáo vào nhà mà…nuôi cho béo
Tổ Đại Bàng thành Chim Chích mất rồi!
Tổ Quốc lâm nguy mau thức tỉnh đi thôi
Đoàn kết lại phải muôn người như một
Quăng xuống bùn nhơ “chữ vàng”, “bốn tốt”
Ruột thịt anh em về lại một nhà
Ba mươi tháng tư vang mãi bài ca
“Ngày Dân Tộc Việt Nam”, Ngày sum họp!L.T.H.