Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

ĂN…THÉP! Thơ. Lê Trường Hưởng

ĂN…THÉP!


Mười năm Thép nấu ở nơi này

Quan chức được mời…thưởng thức đây

Ngon tuyệt mặc Ngư dân đói đấy

No nê chăm cái túi căng đầy!

Môi trường ô nhiễm…mù không thấy

Đáy biển độc tràn…điếc chẳng hay

Tiền thuế nuôi sao hoài phí vậy

Mau về với vợ…đuổi gà ngay!


L.T.H.


                                 Miền Trung biển hết cá, khách Du lịch không đến...