Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016


NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN!


Vụt tắt trong ngày “Cá tháng Tư”

Tin loan là thực lại mong hư!

Tài năng kiệt xuất đành ly biệt

Tâm đức sáng trong phải giã từ

Tình khúc giãi bày lời tự sự

Bài ca thổ lộ tiếng tâm tư

Nhân văn thấm đẫm từng giai điệu


“Nhạc Trịnh” cõi trần mãi ngụ cư!


L.T.H.