Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

GIẦU HAI CON MẮT. Thơ. Lê Trường HưởngGIẦU HAI CON MẮT!

( Bát vĩ vận “oi” )

Hiện tượng “ Ruồi bay “ trước đó rồi

Mờ dần đôi mắt quá lo thôi

Thủy tinh thể đục…không buồn vội

Biến chứng Tiểu đường…chẳng bỏ lơi!

Rất  ngại màn buông che đất tối

Chỉ e trướng rủ chắn mờ trời

Thơ văn trang mạng...còn le lói

Phú quý giàu sang hết đến nơi!


L.T.H.