Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

CẢNH GIÁC ĐỀ CAO! Thơ. Lê Trường HưởngCẢNH GIÁC ĐỀ CAO!


Ông trước: đâu ra chạy chức quyền?

Có nghe ai báo cáo lên trên?(!)

Bác nay: Tham nhũng tìm không thấy?

Chú đó: lợi riêng kiếm chẳng nên!

Lãnh đạo thương dân điều trước hết

Anh em yêu nước việc đầu tiên

Coi chừng luận điệu quân thù địch!

Cảnh giác đề cao chớ lãng quên!
L.T.H.