Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

TẾT KHÔNG...BUỒN! Thơ. Lê Trường Hưởng


TẾT KHÔNG...BUỒN !

Vốn dĩ là người sống lạc quan
Dù đời gian khó đến vô vàn
Xuân về “chị” ốm liền chăm sóc
Tết đến vợ đau chẳng thở than!
Mồng một cháu con về vững dạ
Ngày hai có…mỗi vẫn bền gan
Ở nhà chẳng thể đi đâu được
Thấy vậy Nàng Thơ đến vấn an!

L.T.H.