Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

"ĐỒNG PHỤC BIỂN "ĐỒNG PHỤC" PHỐ!Thơ. Lê Trường Hưởng

Biển Quảng cáo "đồng phục" gây bức xúc

Biển quảng cáo “đồng phục” gây bức xúc


“ĐỒNG PHỤC” BIỂN
“ĐỒNG PHỤC” PHỐ!


Bảo tồn Phố Cổ lẽ đương nhiên!

Còn lại phá đi hết dựng lên

Nhà giống Tổ Ong cho trật tự

Đường như Trại Lính để bình yên

Thủ Đô sẽ thấy sao ngăn nắp

Hà Nội rồi trông gọn ghẽ thêm

Một khối nghiêm trang tâm tắp thế

Lương tri phẩm giá chính là tên!


L.T.H.