Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

GỬI TƯỚNG TẦU BÀNH QUANG KHIÊM. Thơ. Lê Trường Hưởng

Bấm vào đây để xem tướng Trung Quốc ngạo mạn đe dọa Việt Nam


Tướng Bành Quang Khiêm "khua môi múa mép" về vấn đề 

Biển Đông trên một chương trình truyền hình của Trung Quốc.


GỬI TƯỚNG TẦU

BÀNH QUANG KHIÊM!Bách chiến, bách…thua đích thị ngươi!

Nghìn xưa bài học đã quên rồi?

Xâm lăng bao bận quân tan tác

Lấn chiếm nhiều phen tướng tơi bời

Sĩ Nghị(*) kinh hồn không dép…chạy

Thoát Hoan(**) bạt vía ống đồng…chui

Bành sao sánh được bằng ông Tổ?

Thò mặt vào đây sẽ bỏ đời!

L.T.H.

(*)Tôn Sĩ Nghị thống lĩnh 20 vạn quân Thanh cuối năm 1788 tiến đánh nước ta bị Quang Trung-Nguyễn Huệ đại phá ngày mùng năm Tết Kỷ Dậu (1789), tan tác phải chạy…mất dép về nước.
(**)Thoát Hoan tháng 12 năm 1284 dẫn đại quân xâm lược  nước ta bị vua tôi nhà Trần ( chỉ huy là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ) đánh cho tơi tả. Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để chạy thoát thân.

http://www.namquoc.com/tranhvietsu/NgoQuyen-500.jpg 
Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng năm 938
http://www.ndanghung.com/wp-content/uploads/quang-trung-pha-thanh.jpg 
       Quang Trung - Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh