Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

CUỘC CHIA TAY BÁO TRƯỚC! Thơ. Lê Trường Hưởng

My photo
Admin Mai Nguyễn Trần Minh

CUỘC CHIA TAY BÁO TRƯỚC!
 Vi en oép blốc(Vnweblogs) chúng ta
Thời gian hoạt động đã là sáu năm
Trải bao gian khó thăng trầm
Văn hoá, Văn nghệ nẩy mầm tốt tươi
Thành viên có đến vạn người
Cùng nhau xây dựng sân chơi cho mình
Những vần thơ thật ngọt lành
Những áng văn đẹp long lanh tuyệt vời
Những ca khúc đắm lòng người
Những tranh tuyệt tác, tốt tươi sắc màu…
Tri âm, tri kỷ gặp nhau
Ra ngoài đời thực càng sâu nghĩa tình
Cộng đồng như một gia đình
Niềm vui, nỗi khổ chân thành sẻ chia
Tưởng rằng không thế xa lìa
Nhưng tin buồn đã đến kia! thật rồi!
Ớt min(Admin) chỉ có một người
Oằn lưng gánh nặng xin thôi kỳ này
Mai Minh tài giỏi lắm thay!
Sáu năm vất vả một tay chống chèo
Sức ép phải chịu cũng nhiều
Tài chính, Luật pháp là điều nặng vai
Trách nhiệm đổ lên đầu hoài
Chẳng còn sức để lâu dài giữ Trang
Có lời công bố đàng hoàng
Chia tay, quyết định rõ ràng đã nêu
Đóng cửa! buồn biết bao nhiêu!
Vi en (Vnweblogs) sôi nổi đã nhiều năm qua!
Ơi! các thành viên gần, xa!
Chung tay, góp sức để mà giữ thôi
Mười một tháng tư(11/4) sắp rồi!
Không lẽ ta lặng yên ngồi…chờ tan?

L.T.H.