Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

TẤM GƯƠNG TÀY LIẾP. Thơ. Lê Trường Hưởng

                                 Tàu sân bay Trung Quốc     
                        Tàu sân bay Trung Quốc


TẤM GƯƠNG TÀY LIẾP

Đưa con ngoáo ộp Tàu Sân Bay
Hùng hổ trưng ra dọa nạt ngay
Thâm ý nắn gân hàng xóm đó
Cao mưu xem thử láng giềng này
Ti toe ra vẻ…tôi ghê đấy!
Bắng nhắng vênh vang tớ mạnh đây!
So với chú Sam sao sánh được?
Tấm gương tày liếp đã treo đầy!

L.T.H.


                 Tàu Trung Quốc sẵn sàng dùng "sức mạnh"