Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

PHẢN BIỆN VỤ MAI PHAN LỢI. Thơ. Lê Trường Hưởng

Tìm thấy 4 thi thể khi trục vớt máy bay CASA
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác tìm kiếm máy bay bị nạn tại Sở Chỉ huy
công tác cứu nạn của Bộ Quốc phòng đặt tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân - Ảnh: VGP
PHẢN BIỆN VỤ MAI PHAN LỢI


Mũ to “Quân Đội” đã mang ra

Chụp phắt lên đầu “Đại diện” ta

Dại dột  nghi ngờ  người sắm sửa

Ngu ngơ suy diễn kẻ tiêu pha

Không hề xúc phạm vong người mất!

Có phải phơi bầy bóng mấy cha?

Chạm nọc phát cuồng nên đánh trả

Người trần vạ miệng sẽ thành…ma?


L.T.H.Mảnh vỡ máy bay CASA đang được trục vớt. Ảnh: QPVN