Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

LẠI DỐI LỪA DÂN! Thơ. Lê Trường Hưởng

Biển miền Trung có thể tự đào thải chất độc
7 sự thật "khủng khiếp" về Cyanua...
Phenol là chất gì, có độc không, tác hại ra sao?LẠI DỐI LỪA DÂN !


Giải biển miền Trung thật tuyệt vời!

Tự đào thải độc…khác bao nơi

Cyanua cũng cho tan biến

Cả chất Phenol phải tách rời

“Khoa học” thản nhiên vừa cất tiếng

“Hàn lâm” ráo hoảnh mới buông lời

Lương tâm danh dự…chìm trong nước

Lại dối lừa dân nữa hỡi ơi!


L.T.H.