Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

BÀ CHỦ TỊCH NGHÈO. Thơ. Lê Trường HưởngBà Phạm Thị Thanh Trà-Chủ tịch tỉnh Yên Bái-Trưởng ban tang lễ
Lễ tang hai ông Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị sát hại
BÀ CHỦ TỊCH NGHÈO!

( Bát vĩ vận “ay” )

Nghèo quá cho nên …thiếu vải đây!

Lấy đâu áo khác để mà thay?

Họp hành luôn mặc xiêm y đấy

Tang lễ vẫn mang bộ cánh này!

Chủ tịch thanh liêm là thế vậy

Tướng Bà trong sáng phải như vầy

Siêng năng rèn luyện theo lời dậy

Đề nghi cấp trên trợ cấp ngay!


L.T.H.


Bà Phạm Thị Thanh Trà-Chủ tịch tỉnh Yên Bái chủ trì một cuộc họp