Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

ĐẠT LÝ THẤU TÌNH! Thơ. Lê Trường Hưởng

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo Bộ-Ngành tắm biển, ăn Hải sản
Cá biển 4 tỉnh miền Trung hiện vẫn chưa ăn được

Cá biển miền Trung vẫn chưa đảm bảo an toàn cho sức khỏe (ảnh: Trần Tuấn)Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà tắm biển, ăn Hải sản miền TrungĐẠT LÝ THẤU TÌNH!


Công bố ngành Y thấy giật mình!

Cá chưa ăn được thật là kinh!

Dối lừa dân chúng đều căm giận

Bịp bợm ai ai cũng bất bình

Xuống…tắm lộ ra trò khuất tất

Lên…xơi thấy rõ chuyện không minh

Cấp trên xem xét cho về…nghỉ

Đạt lý trước sau lại thấu tình!L.T.H.