Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

XUÂN VỀ.Thơ.Lê trường HưởngXuân về náo nức chốn Rồng lên
Nghìn năm lời Chiếu(*) vẫn vang rền
Non sông gấm vóc càng tươi đẹp
Biển trời vàng bạc thắm xanh thêm
Nhà nhà sung túc chờ Xuân đến
Người người vơi bớt tiễn ưu phiền
Tân Xuân mang lại niềm vui mới
Nàng Thơ hớn hở muốn xe duyên.

L.T.H.
(*) Chiếu Dời Đô của Thái Tổ Lý Công Uẩn