Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

VÀI LỜI VỚI GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU…Thơ. Lê Trường Hưởng

Giáo sư Ngô Bảo Châu khen biển quảng cáo trên đường Lê Trọng Tấn gọn gàng và có năng lượng
Đồng phục biển hiệu do quan hay do dân?


Giáo sư Ngô Bảo Châu khen biển quảng cáo đồng bộ trên đường Lê Trọng Tấn gọn gàng và có năng lượng - Ảnh 1.
GS Ngô Bảo Châu khen biển quảng cáo trên Đường Lê Trọng Tấn gọn gàng có năng lượng
VÀI LỜI VỚI
GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU…


Giáo Sư chỉ giỏi Toán mà thôi!

Lời phát biểu kia…thật khác người!

Phố đẹp nhờ nhà nhiều kiểu dáng

Hàng hay bởi mọi thứ hơn đời

Biển treo sáng tạo hòng thu hút

Màu vẽ tươi vui muốn kéo lôi

Tăm tắp bằng nhau là…trại lính

Mỹ quan Đô Thị mất đâu rồi?


L.T.H.