Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

NHỚ ĐỒNG ĐỘI...Thơ. Lê Trường Hưởng

Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7


NHỚ ĐỒNG ĐỘI…


Xông pha lửa đạn dọc Trường Sơn

Ác liệt hiểm nguy dạ chẳng sờn

Ra tử may thay chưa sứt mẻ

Vào sinh phúc lớn vẫn nguyên còn

Bao người đồng đội bao người bố

Những bạn chiến hào những đưa con

Vĩnh viẽn ra đi không trở lại

Nghiêng mình thành kính nhớ hương hồn…


L.T.H.