Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

ĐÊM RẰM NHẠT ÁNH TRĂNG Thơ. Lê Trường Hưởng.ĐÊM RẰM NHẠT ÁNH TRĂNG


( Bát vĩ vận “ăng” )


Tháng tám đêm rằm nhạt ánh trăng

Miền Trung gian khó chẳng đâu bằng

Hạn khô đồng cháy cây tàn trắng

Lũ lụt nước tràn ruộng ngập băng

Biển chết lộng khơi thuyền thiếu vắng

Độc lan bờ cát cá nằm giăng

Làng quê sầu muộn đang đè nặng

Mắt ướt lệ sao thấy chị Hằng!


L.T.H.