Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

DONALD TRUMP NÓI... Thơ. Lê Trường Hưởng                Tổng Thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump
\

DONALD TRUMP NÓI…


Hillary Khám bắt giam vào!

Biên giới xây Tường chắn thật cao

Ba Rách (Barack) sẽ làm cho thất vọng

Nhập cư chắc chắn phải lao đao!

Loại dân Hồi Giáo trông nom…kỹ

Hiệp định “Tê Tê” (TTP) rút đánh…ào

Ngạo mạn kiêu căng đi…ngược lại

Donald ngôn xuất…chướng tai sao!


L.T.H.