Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

LÁNG GIỀNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

Quốc gia hưng vong, thất phu hữu tráchLÁNG GIỀNG


Dân đông, nước rộng, bụng đâu to?

Thấy của lân bang chỉ muốn…vồ!
Bành trướng râm ran từ trong máu
Xâm lăng ngứa ngáy ở ngoài cơ
Đất liền  uốn lại hình…thân Rắn
Lãnh hải vẽ theo dạng…lưỡi Bò
Tục uống, tham ăn rồi sẽ hóc
Ngàn xưa nhớ mãi đến bây giờ!

L.T.H. 

http://i185.photobucket.com/albums/x198/tntdndvn/themLucDia/hoang-truong-sa-mat-di.jpg