Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

THANH TRA...CÔN ĐỒ.Thơ. Lê Trường Hưởng

Hai nam hành khách đánh nữ nhân viên Hàng không tại sân bay Nội BàiHai Thanh tra Trần Dương Tùng và Đào Vĩnh Thuấn đánh
nhân viên Hàng không Nguyễn Lê Quỳnh Anh tại sân bay Nội Bài
THANH TRA…CÔN ĐỒ!

Bát vĩ vận “ô”


Thanh tra vốn sẵn máu…côn đồ

Hai gã đê hèn đánh một cô

Hành động khiến cho tên tuổi…ố

Việc làm đưa đến chức danh ô

Trần Dương Tùng kẻ ra tay đó

Đào Vịnh Thuấn người túm áo xô

Xộ khám cho Giang hồ dạy hộ

Tuyệt chiêu thi triển cứ tha hồ!


L.T.H.