Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

LƯƠNG Y LÀ MẸ HIỀN! Thơ. Lê Trường Hưởng

Bấm vào đây để xem những lương y xem nhẹ chiếc phong bì
alt

LƯƠNG Y LÀ MẸ HIỀN!


Bệnh nhân sự sống quá mong manh

Bác sĩ ngày đêm thật tận tình

Chữa trị hết lòng dành tính mạng

Chăm lo dốc sức xả thân mình

Vợ con vất vả cùng cam chịu

Thầy thuốc khó khăn cũng phải đành

Từ chối phong bì, người mẹ tốt

Lương y cao cả đức hy sinh!

L.T.H.
Bài họa của Thiện Minh:
Y NGHIỆP

Sự sống trên đời vốn mỏng manh
Người ơi có nhớ chữ chân tình ?
Lời thề đạo đức còn ghi dạ
Áo trắng lương tâm phải giữ mình
Sớm tối chăm lo luôn vững chí
Ngày đêm chữa trị vẫn cam đành
Dặn lòng mà gắng dù gian khó
Y nghiệp một đời, trọn tử sinh
Thiện Minh
Bài họa của Tùng Minh:
BIẾT HY SINH
Căn bệnh nan y quá mỏng manh,
Lương y, bác sỹ rất chân tình.
Trực, canh khuya sớm không ca thán,
Theo dõi ngày đêm hết sức mình.
Sức còm, bệnh trọng chưa qua khỏi,
Tận tụy thuốc thang thế cũng đành.
Một chút lòng thành mong chiếu cố,
Vâng theo lời Bác biết hy sinh.
Tùng Minh
Bài họa của Nam Khánh:
ĐÁNG KHEN

Đâu kể sang giàu hạng chiếu manh
Mà đây dụng nghĩa với chân tình 
Dang tay trí đức lo thiên hạ
Mở rộng lòng nhơn liệu tánh mình
Sự sống coi thường e chẳng nỡ
Mạng người xem nhẹ lại không đành 
Hiền nhân sách sử luôn ngời mãi
Cứu giúp tận tình chúng tái sinh.
Nam Khánh 22.10.2011
Bài họa của Đức Thuận tiên sinh:
ÁO TRẮNG
Mắc bệnh hiểm nghèo thật mỏng manh
Được ngành áo trắng đức y ,tình
Cao tay trị liệu dành toàn sức
Giỏi đoán lâm sàng gắng hết mình
Chọn nghiệp cứu nhân nan gánh chịu
Vào nghề độ thế khó cam đành
Xem thường vật chất tâm trong sáng
Cao quý lương y giốc tận sinh
Lê đức Thuận 22/10/2011
alt