Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

NHỚ BÁC NGUYỄN BÌNH XUYÊN. Thơ. Lê Trường Hưởng

Hàng chục ngày nay tôi không thấy bác Nguyễn Bình Xuyên đăng bài. Vòng quay của bác cũng đã đến chữ Bệnh, nên tôi không khỏi lo lắng...May thay tối hôm qua lại thấy bác vào họa thơ của tôi! Bài này tôi viết từ hôm trước, biết tin rồi nhưng vẫn cứ đăng lên để bày tỏ tình cảm với bác; Cũng là một lời chúc bác luôn khỏe manh, dồi dào bút lưc!

                 
                         Bác Nguyễn Bình Xuyên

NHỚ BÁC NGUYỄN BÌNH XUYÊN


Bác Bình Xuyên xướng họa thường xuyên

Bỗng vắng lòng tôi chẳng thể yên

Bài đã đăng rồi không chuyển mới

Thơ đang giới thiệu vẫn còn nguyên

Hay là bệnh tật đâu ào tới?

Có phải ốm đau đến…đổi phiên?

May nhất: máy hay trang mạng hỏng

Chờ tin để trút được lo phiền!


L.T.H.