Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

ĐỘC QUYỀN CỬA QUYỀN.Thơ.Lê Trường Hưởng
               Nhiều Ngân hàng "thu hộ" EVN tiền Điện


ĐỘC QUYỀN CỬA QUYỀN!

Độc quyền nên thật…cửa quyền!
E vi en (EVN) lại gây phiền nhiễu dân
Định khoe “thành tích”…giảm quân?
Người thu tiền Điện rất cần lâu nay
Đùng đùng lại…bớt đi ngay
Một người đổi lấy…nhiều này đúng khồng?
Bao Ngân hàng được…làm công
Cũng cùng một việc người…chồng chất nhau
Dân tình nhớn nhác bảo nhau
Ba ngày không nộp, Điện mau cắt liền!
Dân đi lại thật là phiền
Giao thông đường phố tự nhiên đông người
Thầy bói dọn cưới thử coi
Đổi qua xếp lại để rồi xem sao
Con Kiến mà leo cành Đào
Leo phải cành cộc leo vào leo ra
Con Kiến mà leo cành Đa
Leo phải cành cộc leo ra leo vào
Họ thuộc “Nhóm lợi ích” cao
Làm theo…ý thích thế nào chẳng xong?


L.T.H.
     


                           Nộp tiền Điện ở Ngân hàng