Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

MONG THU. Thơ. Lê Trường Hưởng
MONG THU


Thu vàng thơ mộng ẩn mình đâu?

Man mác nhớ mong quyện nỗi sầu

Mưa vẫn trút tràn loang dưới đất

Nắng đang thiêu cháy sói trên đầu

Rậm rì vòm lá chưa thay sắc

Chen chúc khóm hoa chẳng chuyển màu

Bầy Hạc ngác ngơ chao liệng khắp

Heo may sương trắng hãy về mau!


L.T.H.