Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

HỒ CHÍ MINH! Thơ. Lê Trường Hưởng

Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2016HỒ CHÍ MINH!


Trí tuệ mênh mông sánh biển trời

Tầm nhìn xuyên thế kỷ hai mươi

Tiên tri mọi việc ngang thần thánh

Thấu suốt tương lai vượt mọi người

Yêu nước nồng nàn như cuộc sống

Thương nòi tha thiết tựa mình thôi

Siêu phàm vĩ đại nhưng gần gũi

Hồ Chí Minh-Sao mãi sáng ngời!


L.T.H.