Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

MONG XUÂN...Thơ. Lê Trường Hưởng
MONG XUÂN…

Mong Xuân ấm áp với muôn người                                  
Mưa nắng thuận hòa ở khắp nơi
Nghèo khó thiếu ăn thành có đủ                                 
Giầu sang nhiều của chất không vơi
Tuổi già khỏe mạnh luôn trường thọ
Lớp trẻ hăng say mãi hiến đời
Thịnh vượng an khang về khắp chốn
Nhà nhà vang tiếng hát câu cười.

L.T.H.