Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

CHÀO ÔNG Ô BA MA! Thơ. Lê Trường Hưởng

Tổng Thống Mỹ Ô Ba Ma thăm Việt Nam
Giây phút đầu tiên Tổng thống Ô Ba Ma đến Hà Nội


CHÀO ÔNG Ô BA MA!


Bác Hồ vĩ đại của dân tôi

Bốn sáu (1946) đã mong hợp tác rồi

Thật tiếc Tru man chưa hiểu đó

Đáng buồn Tổng Thống ngại ngần thôi

Triền miên thù địch nhau trên đất

Bỗng chốc thành thân ái dưới trời

Bẩy chục năm mơ nay mới thực

Chào ông Ba Rách ( Barack ) đã sang chơi!


L.T.H.