Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

DƯƠ.NG KHIẾT CỐ…TRÌ! Thơ.Lê Trường Hưởng

Tòa Trọng Tài ra phán quyết vụ kiện "Đường Lưỡi Bò" vào ngày 12 tháng 7
Mục đích chuyến thăm Việt Nam của ông Dương Khiết Trì?
Lập Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng
TQ viện trợ thêm 129,5 triệu USD cho cung hữu nghị Việt Trung

         
          Dương Khiết Trì ( trái ) và Phạm Bình Minh


DƯƠNG KHIẾT CỐ…TRÌ!


Dương Khiết sang đây để cố…trì!

Mười hai tháng bảy quá gần đi

Vỗ về “bạn tốt” đừng…lên tiếng

Dụ dỗ Việt Nam chớ…nói gì!

Kế hiểm cho tiền xây “Hữu nghị”

Mưu sâu bỏ của tách “anh Phi”

Cương nhu một lúc cùng ra…chưởng

Dạ thú lòng lang mặt…tối sì!


L.T.H.
                             
                                     Gặp gỡ Việt - Trung