Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

TRƠ CÁI…MẶT DẦY! Thơ.Lê Trường Hưởng

Phán quyết của Tòa Trọng Tài vụ Phi Líp Pin kiện Trưng Quốc

Toà trọng tài quốc tế (PCA) ngày 12.7.2016 đã ra phán quyết vụ Philippines
kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông PCA


TRƠ CÁI…MẶT DẦY!

( Bát vĩ vận “ay”)

Trơ hết cả ra cái…mặt dầy

Tòa tuyên Công lý rõ ràng đây

Trung Hoa Lịch sử không nơi đấy

 “Đại Hán” ngàn xưa chẳng chỗ này

“Chín đoạn” từng giăng là định lấy

 “Lưỡi Bò” đã vẽ tự mình thay

Nhận xằng chiếm láo sao mà bậy

Biết nhục hãy mau chóng rút ngay!


L.T.H.
Nhiều người tụ tập reo hò ở thủ đô Manila trước thềm phán quyết của Tòa trọng tài - Ảnh: Reuters