Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

ĐỪNG DỐI DÂN! Thơ. Lê Trường Hưởng

ĐỪNG DỐI DÂN!
                                      Kính gửi Quốc Hội

Bác Hồ xưa đã dạy rồi
Dân ta tốt lắm chớ rời xa dân
Thương yêu kính trọng rất cần
Có dân dẫu khó vạn lần cũng xong!
Gần đây sự kiện biển Đông
Xảy ra liên tiếp khiến lòng xót xa
SU 30 với CASA
Bị rơi mười chiến sĩ ta không về…
Dù cho đau đớn tái tê
Vẫn suy nghĩ được vấn đề ở dâu
Dân ta đã rõ tình đầu
Nguyên nhân do chính bọn Tầu bắn rơi!
Trên toàn quốc, ở khắp nơi
Chi Na kích động: dạy người Việt Nam
một bài học ( đã từng làm )
Dân đông, nước lớn mà tham vô bờ
Của người chỉ muốn …nhận vơ
Rình mò đợi có thời cơ chiếm liền
Dân ta xử ở thế trên
Đàng hoàng quân tử chẳng thèm tiểu nhân
Chớ nên nói dối người dân!
Trắng đen rồi sẽ dần dần lộ ra
Hãy tin tưởng ở dân ta
Nghìn năm đã hiểu sâu xa láng giềng
Chủ quyền Đất nước thiêng liêng
Chung tay bảo vệ chẳng riêng người nào
Ngoại xâm liều lĩnh phạm vào
Nhận bài học sẽ được trao: ê chề!


L.T.H.  

                
    
                Máy bay CASA 212-400 bị rơi