Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

XẤU HỔ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Bấm vào đây để xem hôi của khi ô tô gặp nạn         
            Hôi của mỗi khi có tai nạn Giao thông


XẤU HỔ!


Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn
Thương người như thể thương thân…
Ông cha đã dạy chứa chan tình người
Giờ đây đạo đức suy đồi
Bon chen, dành giật thế rồi hại nhau
Người, xe tai nạn ở đâu
Của cải văng vãi nhâu nhâu xúm vào
Tranh nhau vơ, nhặt ào ào
Nạn nhân bỏ mặc…hôi sao được nhiều!
Nhục nhã, xấu hổ bao nhiêu
Giá gương đã vỡ, nhiễu điều phủ đâu?
Trông vào nước Nhật mà đau
Sóng thần, động đất trước sau yên bình
Cứu giúp nhau thật tận tình
( Nếu xảy ra ở xứ mình…loạn to! )
Vô cảm, đồng loại phớt lờ
Có xảy sự cố chỉ lo cho mình
Than ôi! thế thái nhân tình!
Lỡ gặp tai họa cũng đành chịu thôi
Dân tộc ta vốn tuyệt vời
Thông minh, nhân hậu nhiều lời ngợi ca
Nhịn miệng đãi khách kia mà
Làm sao lại để diễn ra thế này
Đồng bào ơi! tỉnh lại ngay
Tình cảm ta trở lại ngày…xa xưa!

L.T.H.


 


     
Hôi của ở Việt Nam khi có tai nạn Giao thông
Sóng thần, động đất ở Nhật Bản nhưng không có...hôi của!