Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

HAI CHÁU GÁI TÔI.Thơ. Lê Trường Hưởng     Hoàng Tố Mỹ ( chị )


 Hoàng Minh Tâm ( em )
        HAI CHÁU GÁI TÔI…

Tâm Mỹ các con  của chị tôi
“Chức” Bà lên cũng đã lâu rồi!
Đưa song thân sống liền bên cạnh
Đón phụ mẫu chăm sóc chẳng rời
Thuốc uống bệnh già lo kịp lúc
Sơn hào hải vị chuốc đồng thời
Hai người đại thọ quy tiên…muộn
Cháu gái Cậu sao thật tuyệt vời!

L.T.H.                 Nơi cha mẹ hai cháu về Trời