Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

NGHE LỜI NÓI. Thơ. Lê Trường Hưởng
NGHE LỜI NÓI

Mạnh Tử(*) là một người hiền
Tài cao, đức độ, danh truyền khắp nơi
Trước nhà, thân mẫu đang ngồi
² Con bà can tội giết người ngoài kia!²
Một người nói, bà chẳng nghe
Người thứ hai nói giống y người đầu
Bà quay mặt nhìn theo sau
Người thứ ba nói, chạy mau ra liền!
Gớm thay nghệ thuật tuyên truyền!
Nói hoài, nói mãi, ngay liền thành gian!
Tin vịt đồn đại, tràn lan
Nghe mãi tưởng đúng, trái oan có ngày!
Nghe lời nói, suy xét ngay
Thực hư, thật giả, đúng sai thế nào?
Cả tin, nhẹ dạ nghe vào
Hậu quả nghiêm trọng, làm sao mà lường!

L.T.H.
(*) Một nhà hiền triết của Trung Hoa cổ đại