Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

XE Ô TÔ THAY BIỂN ĐỎ XANH ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Cán bộ Giao thông đề xuất xóa biển xanh, biển đỏ

Chiếc xe biển số xanh gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy tại Hậu GiangTHAY BIỂN ĐỎ XANH !

Biển đỏ xanh thành trắng hãy thay!
Xóa màu…cấm kỵ diễn bao ngày!
Giao thông bình đẳng là ưu việt
Phương tiện như nhau mới thật hay!
Luật Pháp không kiêng nhiều Chức sắc
Phép công chẳng nể những Quan này
“Vùng trời riêng” xóa cho bằng hết
Hợp ý của Dân giải quyết ngay!

L.T.H.
Phớt lờ lệnh cấm xe biển xanh vẫn "nghênh ngang" ở Lễ hội!