Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2011! Thơ. Lê Trường HưởngNăm mới chúc các Blốc gơ( Bloggers)
Sức khoẻ, hạnh phúc , Văn, Thơ dạt dào
Nghệ thuật ngày một nâng cao
Trang mình đông bạn hữu vào kết thân
Sức sáng tạo gấp nhiều lần
Nhiều tác phẩm mới dần dần đăng lên
Niềm vui và nỗi ưu phiền
Cùng nhau san sẻ cho quên lo buồn
Ngoài đời thực gặp gỡ luôn
Tình cảm thắt chặt, ngọn nguồn hiểu nhau
Dù có đi bất cứ đâu
Khắp nơi quen biết, trước sau bạn mình
Chân thành chúc các gia đình
An khang, thịnh vượng, yên bình, vui tươi
Chúc cho tất cả mọi người
Hai nghìn mười một hơn mười năm qua!
Chúc Vi en oép blốc(Vnweblogs) ta
Hắc cơ(Hacker) chỉ dám đứng xa…mà nhìn
Số người gia nhập tăng thêm
Cùng nhau gìn giữ vững bền sân chơi!
Hai nghìn mười một đến rồi
Lòng người như cũng ngời ngời sắc Xuân!

L.T.H.