Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

NGÔI NHÀ GỖ. Thơ. Lê Trường Hưởng

                                      Ảnh minh họa
                                        Ảnh minh họa


NGÔI NHÀ GỖ


Một ngôi nhà gỗ thật khang trang

Xây cất kỳ công ngỡ vững vàng

Đâu biết móng nền đang lún nứt

Nào hay xà cột sắp lìa ngang

Cư dân muốn bão…xô nhanh chóng

Tổng quản mong làn gió nhẹ nhàng

Nên sớm phá đi làm cái mới

Mười lần to đẹp lại đàng hoàng!


L.T.H.                                       Ảnh minh họa