Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

ANH HÙNG...THUA LỖ!THơ. Lê Trường Hưởng

PVC lỗ 3200 tỷ thời ông Trịnh Xuân Thanh làm lãnh đạo
Bất minh chuyện phong "Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới" cho PVC
Bác tư cách Đại biểu Quốc Hội của ông Trịnh Xuân Thanh
                Anh hùng...thua lỗ Trịnh Xuân ThanhANH HÙNG…THUA LỖ!


Anh hùng…thua lỗ Trịnh Xuân Thanh

Xứng đáng làm sao với cái danh!

Tiền thuế của dân hô…biến hết

Quỹ công đất nước hét…tan tành

Huân chương hạng nhất thơm tho nhỉ

Phó Chủ tịch nhì chẳng thấy tanh?

Ghi Nét sẽ ghi thêm…chuyện lạ:

Anh hùng…thua lỗ Trịnh Xuân Thanh


L.T.H.


Hội đồng bầu cử Quốc gia họp phiên thứ 7 cho ý kiến về tư cách Đại biểu Quốc hội khoá XIV