Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

TỔ LÀ AI ? Thơ. Lê Trường Hưởng

TỔ LÀ AI ?
( Hỏi lần thứ…n+1 )

Kinh Dương Vương thủy tổ dân ta
Điều khúc mắc trong Sử nước nhà
Phú Thọ đã lầm nơi Đất Tổ ?
Băc Ninh mới đúng chốn Ông Cha ?
Trắng đen cần thiết làm minh bạch
Phải trái rất nên chỉ rõ ra
Mười tám Vua Hùng là hậu duệ ?
Có sai thì sửa chớ cho qua !

L.T.H.

Đền thờ Kinh Dương Vương ở thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh