Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

BÁC SĨ. Thơ. Lê Trường Hưởng


Chào mừng ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2!

BÁC SĨ

( Bát vĩ vận "a" )

Cũng ăn cũng mặc cũng tiêu pha
Bác sĩ có gì khác chúng ta?
Công việc đêm ngày căng thẳng quá
Thời gian sớm tối kéo dài ra
Cứu nhân vất vả không hề sá
Độ thế khó khăn chẳng ngại mà
Y đức sáng ngời trên tất cả
Cuộc đời dâng tặng những bài ca!

L.T.H.