Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

BÁO ĐỘNG ĐỎ ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Thầy giáo-Nữ sinh đánh nhau chúng ta đang nhào nặn những gì?
BÁO ĐỘNG ĐỎ !

Đạo đức phải chăng xuống cấp rồi ?
Thày Trò…hỗn chiến quá buồn thôi !
Cá ươn vì đã không ăn muối
Con hỗn là do chẳng thuận lời
Hậu quả khôn lường cho Giáo Dục
Đổi thay thấy trước với tình người
“Tương lai đất nước” mà như vậy?
Báo động đỏ nay đã đến hồi!

L.T.H.