Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

XUỐNG ĐƯỜNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

http://paracels.info/IMG_8334.jpg

http://anhbasam.wordpressvn.eu/wp-content/uploads/vietnam_china_hanoi_5jun11_eng.jpg


XUỐNG ĐƯỜNG

Nhìn các bạn trẻ xuống đường
Mà trong lòng thấy mến thương vô cùng
Xứng danh dòng máu Lạc Hồng
Tổ Quốc nguy biến đồng lòng đứng lên
Bành trướng lấn chiếm đất liền
Nay biển Đông lại ngang nhiên hoành hành
Lưỡi Bò…liếm hết về mình
Ngạo ngược làm tội làm tình lân bang
Lịch sử minh chứng rõ ràng
Lãnh hải phân định đàng hoàng chẳng sai
Thế mà chẳng biết nể ai
Cậy lớn giễu võ giương oai ầm ầm
Lộ rõ tâm địa hiểm, thâm
Mồm nói hữu hảo, tay xâm phạm liền
Giết ngư dân, bắt giữ thuyền
Phá tàu Khảo sát dành quyền chủ nhân(!?)
Trắng trợn cố được đằng chân
Để tạo tiền lệ mà lân đằng đầu!
Thanh niên ta có chịu đâu
Thấy rõ kế hiểm,  mưu sâu Láng giềng
Bảo vệ biển đảo thiêng liêng
Hiểm nguy chẳng chút chung chiêng xao lòng
Bảo nhau tập hợp thật đông
Biểu tình…lịch sự tỏ lòng sắt son
Hoan hô tuổi trẻ Sài Gòn!
Kinh tế, chính trị luôn luôn dẫn đầu
Phiền hà có ngại gì đâu
Tình yêu Tổ Quốc khắc sâu, vững bền
Nhìn những gương mặt đẹp, hiền
Thông minh, dũng cảm hiện lên ngời ngời
Tin tưởng, hy vọng quá thôi
Sẽ gìn giữ được biển trời của ta!
Bành trướng hỡi! hãy tránh xa
Giông bão đã nổi quyết là không yên!

L.T.H. 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/anti-china-demonstration-update-mlam-06052011115102.html/protest-against-china-06052011-3-305.jpg

http://baokhongle.files.wordpress.com/2011/06/img_9816.jpg?w=500&h=375 

http://chhv.files.wordpress.com/2011/06/110605114955_viet_protest_466x262_afpgettyimages.jpg?w=466&h=262