Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

THÔI…CON BÚ? Thơ. Lê Trường Hưởng

Đề xuất bỏ quy định lao động nữ nuôi con được nghỉ 60 phút mỗi ngày

THÔI…CON BÚ?

Con bú sáu mươi phút mỗi ngày
Nhân văn quy định bấy lâu nay
Cắt đi người mẹ sao nan giải
Bãi bỏ bé thơ thấy thật gay
Doanh nghiệp lãi thu…trên hết đó
Sơ sinh sữa mất…cuối cùng đây!
Trăm dâu nhằm đổ đầu Tằm hết
“Bóc ngắn cắn dài” rõ thật hay!

L.T.H.